Philosopher's Notes


Ang galing ng gawa ni Brian Johnson. Napunta ako sa gawa ni Brian Johnson mula sa interview ng Poketschanged.com kay Jacob Sokol na idol na idol si Brian.

Si Brian Johnson ay hindi miyembro ng AC/DC siya ay isang writer. Simpleng writer na madaling intindihin.

At ayun ang ginawa niya sa gawa ng mga pinaka-gusto niyang philosopher. Pina-ikli niya at pina-simple niya ang mga mensahe at aral na gusto nila ipamahagi.

Ang galing talaga.

Meron sa site nilang libreng samples ang galing paulit-ulit ko nga pinakikinggan at dinidigest eh.

Disqus for Gerome Soriano