DIY show/Birthday


Because it's my birthday I have a little bit of leeway of bombarding our walls with artworks and inviting friends to over :)


Pano pumunta samin

How to go to our place

Galing VMapa LRT Station lakad ka pa-VMapa street tapos sakay ka ng pa-Pasig 
tapos pwede kang bumaba dun sa second street galing dun
dalawang kembot at isang tambling lang ang bahay namin

From VMapa LRT Station walk to VMapa Street from there ride a jeep going to Pasig
then you can alight at the second street
from there out house is just two hip swings and one cartwheel away

yung gate namin yung may simbolo ng red horse

our gate is the one with symbol of the red horse beer

pwede din sa third street ka bumaba dun sa kanto ng lourdes
galing dun dalawang kembot, isang tambling at isang backflip lang ang bahay namin

alternatively you can also alight at the third street just befor Lourdes hospital
from them our house is just two hip swings, one cartwhell and one backflip away

o pwede din na galing dun sumakay ka ng pedicab/padyak
para si manong na ang kumembot, tumambling at bumackflip para sayo

alternatively you can ride a bicycle/pedicab
and the driver could do the hip swinging, cartwheeling and backflipping for you

dun ha sa mag. torres kanan
dun sa gate na may simbolo ng redhorse

say that you will go to mag. torres the right side
in the house with the symbol of red horse beer

dadaan kayo sa may basketbolan
tapos tindahan na tambayan ng mga tambay
tapos yung samin dun banda sa dulo ng mag. torres

you will pass by a basketball ring
a store that is a hanging out place for tambays
then our place is near the end of mag. torres

kapag na kaabot kayo dun sa iskul lagpas na kayo
di niyo nakita ang simbolo ng red horse
balik kayo!

if you reach the school you have already passed us
you failed to see the symbol of red horse
go back!
Disqus for Gerome Soriano