Tips Getting Template ko para sa Thesis Gurus:

Hello Kaye,

Better late than never :D

Nagcocomplie ako ng mga tips para sa paggawa ng thesis.

Interesado akong malalman kung anong mga tips ang mabibigay mo para sa mga gumagawa ng thesis ngayon at para din dun sa mga magthethesis next year. Lalo na yun mga tips para sa mga nagthethesis sa parehas na category na kinuha mo.

Pahingi naman kahit tatlong tips lang.

Para 'to dun sa secret fb group ng https://www.facebook.com/TheThesisGurus?fref=ts

Salamat

GeromeSidenote: I retained the wrongly spelling "compile"  and it works :D

Persuasion triggers: feeling special, needed, wanting to help others, feel good

Disqus for Gerome Soriano